Systeem-denken

System_ConfigAltijd al een inzet gehad om 'Systemen' te bouwen, zowel in werk als daarbuiten, en dat wil ik in deze website tot uitdrukking brengen.
Vaak onbegrepen en een gemiste kans, maar een 'Systeem' is meer dan een verzameling losse elementen.
De meerwaarde is dat in een 'Systeem' de elementen geen los zand zijn, maar met een vooraf bedachte opzet,
- een doordachte/doelgerichte basisstructuur hebben,
- bij elkaar passen,
- netjes aan elkaar gekoppeld zijn,
- helemaal worden benut,
- elkaar ondersteunen en aanvullen.
Als 'reserve', 'expansie' en 'redundantie' ook gewenste kenmerken zijn, dan moeten daarvoor in die opzet al bij voorbaat 'handgrepen' worden voorzien.
Om te kunnen beslissen en regelen moet een Systeem naast een besturing ook ruimschoots meetpunten hebben, want 'Meten = Weten', ook wel genoemd 'Track & Trace', niet alleen voor het Systeem, maar ook voor de Gebruikers .....
Wat technisch geldt, kun je vaak ook vertalen naar organisatievormen.

Een voorbeeld dicht bij huis?

In mijn huis zit het bovengeschetste Systeem met de volgende hoofd-elementen.

Start 230V-rubriek Start LAN-rubriek Start PV-rubriek Start Meteo-rubriek Start Domotica-rubriek

In de beschrijving van ieder van die elementen naast de realisatie en resultaten ook uitleg van configuratie en achtergronden.
Daardoor een website met (te)veel 'verhalen'.

Deze website is bewust 'old skool/ eenvoudig van opzet' gehouden, want het gaat om de inhoud, niet om 'franje' .....
'Franje' kost tijd voor maken & onderhoud: beter robuust 'basic'.
Directere vervolgkeuze naar subpagina's kan via de Sitemap/Jumplist voor deze website
Quicker access to subpages is possible through the Sitemap/Jumplist for this website

Hoofd-elementen

Voor energiegebruik en voor informatievoorziening koppelt thuis mijn 'Systeem' de volgende elementen:
 • Infrastruktuur, als Drager van het Systeem
  • Start 230V-rubriek Het 230V-Netwerk is de interne voedings-infrastructuur.
   Dit netwerk verbindt de Verbruikers en het PV-productiesysteem met elkaar en met het publieke 230V-grid.
  • Start LAN-rubriek Het Local Area Network (~LAN) is de interne data-infrastructuur.
   Dit netwerk verbindt via ethernet-verbindingen alle computers van gebruikers voor informatie & communicatie, zowel intern onderling, als extern met het internet.
 • Sensoren & Actoren, voor de Activiteiten binnen het Systeem
  • Start PV-rubriek Het PV-Systeem 'vangt' zonne-energie met de PV-panelen en genereert daaruit 230V-vermogen via inverters (~ omvormers).
   Het PV-syteem levert via een aparte groep zijn vermogen aan het 230V-netwerk, geeft informatie via zijn loggers aan het LAN (incl. WAN/internet), en ontvangt vanuit het LAN besturingsinfo.
  • PV-productie en veel andere activiteiten hebben directe samenhang met de weersomstandigheden.
   Voor weer-info kun je uitgaan van info van organisaties zoals KNMI e.d., maar 'lokale info' is directer.
   Start Meteo-rubriek Het Meteo-Systeem voert daarvoor waarnemingen uit, is via een server verbonden met het LAN (incl. WAN/internet) en logt & verdeelt actueel & historisch weerbeeld, tevens als referentie-informatie voor energie-verbruik, energie-opbrengst en voor domotica.
  • Start Domotica-rubriek Het Domotica-Systeem schakelt een aantal 230V-verbruikers op basis van scripts en data.
   De gebruikte data komt van het Meteo-Systeem, van het PV-systeem, van het LAN (incl. WAN/internet), en van directe interfaces.
   Anderzijds dient het Domotica-Systeem als 'rekencentrum' ter ondersteuning van de andere systemen.
Met die opbouw heb je een zelfregelend energy management system, met uitgebreide informatie naar de gebruiker.
Duurzaam_cyclus Duurzaamheid speelt daarbij overal een rol.

Top pagina Start 230V-rubriek Start LAN-rubriek Start PV-rubriek Start Meteo-rubriek Start Domotica-rubriek volgende rubriek


Start 230V-rubriekHet 230V-Netwerk verzorgt de voedingverdeling binnen het 'Systeem'.
230V-Netwerk
Het interne 230V-huisnetwerk is via de meterkast aan het publieke 230V-Grid gekoppeld.
De meter van de netwerkbeheerder meet daar de afname en teruglevering van/naar het 230V-grid.
Voor een eerlijk beeld van interne productie en intern verbruik zijn de 9 groepen in die meterkast verdeeld in 3 hoofdgroepen:
 • 2 hoofdgroepen voor Verbruik met daarachter ieder 4 verbruikersubgroepen, voor veilige verdeling van de last
 • 1 hoofdgroep voor PV-productie met daarachter 4 PV-productiesubgroepen, voor veilige scheiding van de inverters
 • De verbruikers-hoofdgroepen, de productie-hoofdgroep en de productie-subgroepen hebben ieder een eigen vermogenmeter (= M) die online worden uitgelezen door loggers aan het LAN.
Diverse verbruikers worden nog apart in de gaten gehouden met een extra, lokale meter op de aansluiting.

Top pagina Start 230V-rubriek Start LAN-rubriek Start PV-rubriek Start Meteo-rubriek Start Domotica-rubriek volgende rubriek vorige rubriek


Start LAN-rubriekHet Local Area Network (~LAN) verzorgt de data-uitwisseling binnen het 'Systeem'.
Data-Netwerk
Een modem/router verbindt het LAN met de buitenwereld = WAN/Internet.
Het LAN gebruikt kabel & Wifi voor interne verbindingen, maar ook het 230V-netwerk als 'semi-kabel'-verbinding naar moeilijker bereikbare posities (m.b.v. Homeplug/Powerline).
De computers aan het LAN verdelen de functionaliteit en regelen data-opslag.
De 'gebruikelijke' clients binnen het LAN zijn PCs, Tablets, Smartphones en Servers/Netwerk-drives, maar ook VOIP-telefoon, radio/TV en een variŰteit aan domotica-apparaten.
Specifieke computers en servers bedienen de aangegeven Loggers, Meteostations en Domotica.
Het LAN is gesegmenteerd voor beveiliging.

Top pagina Start 230V-rubriek Start LAN-rubriek Start PV-rubriek Start Meteo-rubriek Start Domotica-rubriek volgende rubriek vorige rubriek


PV_system Het PV-Systeem bestaat uit PV-panelen en inverters met bijbehorende PV-Loggers.
De PV-panelen liggen op de oostkant van het zadeldak en op het platte dak, omdat daar de meeste opbrengst is te verwachten.
PV-opstelling-overzicht De opdeling van 30 panelen over 9 inverters beperkt de invloed van belichtingsverschillen over de panelen.
Sinds 2004 stapsgewijs uitgebouwd van 375Wp tot nu een nominale paneel-capaciteit van > 5000Wp waaruit de inverters effectief max. 4900 kWh/jaar kunnen maken.
Een kleine bijdrage aan duurzame energie-opwekking.
Diverse manieren van uitlezing d.m.v. PV-Loggers geven inzicht m.b.t. de PV-productie actueel/recent en historisch.
 • De S0-logger aan de 230V-uitgang van het PV-Systeem vat het totale uitgangsvermogen samen in grafieken voor actuele dag-opbrengst en voor eerdere dag-opbrengst.
 • Binnen de configuratie hebben de groepen inverters ieder een PV-Logger die op het LAN een lokaal beeld maakt en een upload naar de database van PVOutput.org, die daaruit grafische beelden en tabellen maakt.
 • Voor de 2 grootste groepen verzorgt daarnaast de bijbehorende PV-Logger ook een upload/inverter naar de FP4All-server
 • Het Domotica-Systeem heeft een aantal eigen meetpunten bij de inverters, en leest voor bepaalde schakelfuncties ook info terug van PVOutput.org.
Meer info over de configuratie en functies (met verdere links) op deze layout-pagina.
De weersomstandigheden bepalen steeds de 'echte' prestaties van het PV-Systeem, en daarom is in mijn Systeem-opzet een Meteo-Systeem ge´ntegreerd, met voor niet-lokaal meetbare aspecten een koppeling naar externe informatie, zoals voor zon & wolken.

Top pagina Start 230V-rubriek Start LAN-rubriek Start PV-rubriek Start Meteo-rubriek Start Domotica-rubriek volgende rubriek vorige rubriek


PV-System - Meest actuele informatie

PV-Systeem, status/ bijzonderheden:

Verwachting PV-Productie

Op basis van locatie, opstelling, configuratie en weersverwachting kan een prognose gemaakt worden
voor vandaag en voor morgen m.b.t. per uur het actueel beschikbaar PV-vermogen (W),
per uur optellend PV-energieverloop (Wh), en per dag totaal beschikbare PV-energie (Wh).

Daggrafiek PV-Productie per hoofdgroep
= Power-info uit de S0-informatie van de 2 groeptellers
PV_grafiek_vandaag1

Totaal = totale dagopbrengst voor het hele PV-Systeem
Bovenste P / blauwe lijn = groep S2 = Involar&SAJ-inverters, actueel vermogen (Wh) en behaald dagrendement (kWh/kWp)
Onderste P / rode lijn = groep S1 = STECA&Solis-inverters, actueel vermogen (Wh) en behaald dagrendement (kWh/kWp)

Eerdere daggrafiek per hoofdgroep

RRDTool-Graph: lopende info per hoofdgroep + 'Som'

Daggrafiek PV-Productie per invertertype
= Power-info uit de 4 PV-Loggers

RRDTool-Graph: lopende info per Logger + 'Som'

Nog meer historie.

Top pagina Start 230V-rubriek Start LAN-rubriek Start PV-rubriek Start Meteo-rubriek Start Domotica-rubriek volgende rubriek vorige rubriek


Start Meteo-rubriek Het Meteo-Systeem bestaat uit 2 meteo-stations, ondersteund door het Domotica-Systeem.
Geen beroepsmatige toepassing, daarom onder titel PWS (= Personal Weather Station).
Primaire taak is registratie van het lokale weer:
niet alleen voor een lokaal, actueel beeld als info voor de Gebruiker, voor het PV-Systeem en voor de Domotica, maar ook als bijdrage voor overzichten en voor verwachtingen die zowel landelijk/regionaal gericht zijn (zoals via KNMI met zijn afdeling Klimatologie) als ook direct op Hengelo/Slangenbeek!
Bijv. interessant te weten uit de overzichten en uit verwachtingen:
Soms zijn verwachtingen gedetailleerd gericht op een toepassingsgebied!
De externe verdeling van meteo-informatie gebeurt volgens dit schema en deze opzet.

Hengelo-Slangenbeek, actueel weer

nexuspro-configuratieDe meteoset TFA_NEXUS is het 'primaire' PWS, met meting van wind, neerslag, temperatuur, vocht en licht.
De bijbehorende PC-server op het LAN leest periodiek de data uit en maakt uit de meetwaarden een lokale informatieset en datatabellen, met daaropvolgend een aantal uploads.

HWA Meteogram Hengelo-Slangenbeek

ws7000-configuratie De oudere meteoset Conrad/LaCrosse WS7000 is nu het 'secondaire' PWS, eveneens met meting van wind, neerslag, temperatuur, vocht en licht.
De uitlezing met PCs via 2 interfaces levert met dezelfde software een informatieset en datatabellen op vergelijkbaar met die van TFA_Nexus.
Upload daaruit naar specifieke webpagina's van WUnderground en AWEKAS.

Het Domotica-Systeem heeft betere ontvangers en meer mogelijkheden voor data-selectie, voor data-correctie en voor file-compilatie.
Het Domotica-Systeem verzorgt daarom de uploads naar diverse externe organisaties, met data opgebouwd uit meegelezen waarden van de draadloze sensoren van Nexus en WS7000, uit eigen meetwaarden en uit berekende waarden, zo goed mogelijk onderling opgelijnd & gecalibreerd.

Deze configuratie heeft via het Domotica-Systeem ook via eigen sensoren meting van Luchtkwaliteit/Fijnstof-gehalte.
Dit geeft een lokaal beeld naast de nationale RIVM Verwachting Luchtkwaliteit waaraan trouwens dit Meteo-Systeem indirect data toelevert via het Samenmeten_Dataportaal.

Sommige aspecten zoals zonkracht-uv worden nu ingevuld met een website link naar externe informatie.
Geleidelijk zullen eigen lichtsensoren de info-invulling overnemen.

Meer info over de configuratie, functies en resultaten (met verdere links) op deze layout-pagina.

Top pagina Start 230V-rubriek Start LAN-rubriek Start PV-rubriek Start Meteo-rubriek Start Domotica-rubriek volgende rubriek vorige rubriek


Meteo-Waarneming - Meest actuele informatie

Weersbeelden bestaan in vele smaken en soorten: hieronder een kleine selectie voor mijn PWS.

Bovengrondse sensoren/ Luchtmetingen

Deze rubriek bevat de uitgelezen waarden van de sensoren boven de oppervlakte.
Deze waarden bepalen ons welbevinden.
De primaire T&H-sensor is die van het Nexus_PWS op +2,5m, opgesteld bij de windmeters en bij de neerslagmeters:
De secondaire T&H-sensoren van het Nexus_PWS staan op +1,5m en van het WS7000_PWS op +1,5m en op +0,5m.

'Klokjes' en Grafieken
Uitgebreide uitlezing

Meteo-condities/ bijzonderheden:

PWS_Nexus
De info-samenvattingen voor PWS_Nexus worden periodiek, online ververst.

PWS Nexus, status /bijzonderheden:

Samenvatting_Nexus

Daggrafiek_Nexus [laatste 24 uur]
meteografiek_actueel_TFA_Nexus

De -- lijnen zijn voor Temp & R.V. lager dan +1,5m

Bijbehorende wind-distributie (richting + snelheid)

Info van de lopende week

Historie Neerslag & Verdamping & Zon is te zien in TFA_Nexus/Tabel 4 op deze pagina

PWS_WS7000
De onderstaande info-samenvattingen voor PWS_WS7000 worden onregelmatig ververst:
hieronder links naar info uit de laatste update.

PWS WS7000, status/ bijzonderheden:

Samenvatting_WS7000

Daggrafiek_WS7000

De -- lijnen zijn voor Temp. & R.V. op +0,5m
Bodem-temperatuur op -0,1m is -.-.-.-

Bijbehorende wind-distributie (richting + snelheid)

Historie Neerslag & Verdamping & Zon is te zien in WS7000/Tabel 4 op deze pagina

Sensoren aan & in de bodem/ Bodemmetingen

Deze rubriek bevat de uitgelezen waarden van de collectie sensoren op en onder de oppervlakte.
De bodemwaarden bepalen sterk de plantengroei en het bodemleven, oftewel de gang van zaken in de tuin en voor agrarische toepassingen.
In eerste opzet met
 • 1 Nexus_sensor met bekabelde thermosensor op +0,2m i.c.m. de hygro-sensor op +1,2m:
  vertoning is onderdeel van de Daggrafiek_Nexus
 • 1 WS7000-sensor met bekabelde thermosensor op -10cm i.c.m. de hygro-sensor op +1,5m:
  de grafische vertoning van de ondergrondse thermosensor is nu deel van de Daggrafiek_WS7000
 • de hygro-sensoren zitten verhoogd, omdat ze direct gekoppeld zijn aan de 433MHz-zenders, die alleen goed functioneren op een zekere afstand t.o.v. de oppervlakte.
  Door het gemis aan colocatie met de thermo-sensoren zijn de R.V.-waarden uit deze 2 hygro-sensoren niet representatief.
De bodemmetingen zijn ook referentie-ondersteuning voor de experimentele meting van kruipruimte-temperaturen.
At-workUitbreiding is gepland/onderweg voor gecombineerde temperatuur&vocht-meting op +10cm en -5cm, en daarnaast temperatuur-meting op -10cm, -20cm, -50cm en -100cm.
Dit worden een setup met alle sensoren bekabeld, maar met draadloze communicatie, deels compatibel met het WS7000_PWS, en geheel compatibel met Domoticz.
Meting van de grondwaterstand zou het bodembeeld afronden.

Info van de lopende week

Meteo-historie, lange termijn.

Actuele informatie voor locatie 7559KW uit andere bronnen

Hieronder volgende KNMI Weergegevens verkregen via de API van weerlive.nl

Onderstaande Weergegevens zijn verkregen via gebruik van de DarkSky API

Landelijk / regionaal weerbeeld

Top pagina Start 230V-rubriek Start LAN-rubriek Start PV-rubriek Start Meteo-rubriek Start Domotica-rubriek volgende rubriek vorige rubriek


Start Domotica-rubriek Het begrip "Domotica" omvat geautomatiseerde toepassing van alle 'Huis-Electronica'.
Het Domotica-Systeem leest allerlei informatie en dient als 'centrale & geprogrammeerde' sturing van een aantal elektrische apparaten.
Informatie bereikt het Domotica-Systeem via het LAN, via directe interfaces en draadloos:
 • vermogensmeting voor de 2 verbruikersgroepen
 • vermogensmeting voor de PV-productiegroep met zijn subgroepen met PV-inverters
 • buitenmeteo-informatie [= temperatuur, vocht, druk, wind, neerslag, licht/UV en fijnstof] van eigen sensoren, van de PWSen, en van internet
 • binnenmeteo-informatie [= temperatuur, vocht en druk] van eigen sensoren en van de PWSen
 • status van 230V-schakelaars

Met deze informatie en scripts bedient de computer draadloos de genoemde schakelaars.
Zo kun je automatisch bijv. apparaten aan-/uitzetten op basis van beschikbare PV-productie, op een bepaalde tijd, afhankelijk van een bepaald niveau van temperatuur en/of licht, en met invoer van schakelaarstanden.
Of na 1 input-trigger wordt een schakelprogramma afgewerkt dat diverse apparaten bedient.
Het Domotica-Systeem verzorgt daarnaast aanvullingen voor het PV-Systeem en voor het Meteo-Systeem, inclusief uploads van zelf verzamelde en/of berekende informatie o.a. naar WUnderground en naar PVOutput.org

Het Domotica-Systeem is de online 'bewaker' van het Systeem en een belangrijke speler in de ontwikkeling van Experimenten.

Domotica-Systeem: Overzicht Systeem-Status:

Meer info over de configuratie en functies voor Domotica op deze layout-pagina.

Top pagina Start 230V-rubriek Start LAN-rubriek Start PV-rubriek Start Meteo-rubriek Start Domotica-rubriek volgende rubriek vorige rubriek


SupplementenOnder Supplementen vindt je een aantal onderwerpen beschreven,
die misschien wel raakvlakken hebben met de bovenstaande onderwerpen,
maar niet direct (of helemaal niet) passen in de 'rode lijn' van de webpagina's.

Sitemap/ Jumplist voor deze website, incl. links to english versions of pages

Top PV&Meteo_startpagina

startpagina

Gastenboek of Guestbook

Copyright © 2013-2020 T4S
Uitleg van Rechten & Verantwoordelijkheden / Applicable Legalities


Bezoekers sinds 01 Juli 2016
www.Freevisitorcounters