Systeem-denken

Een 'Systeem' is meer dan een verzameling elementen.
De meerwaarde is dat de elementen bij elkaar passen, helemaal worden benut, netjes aan elkaar gekoppeld zijn en elkaar ondersteunen en aanvullen.
Een voorbeeld dicht bij huis?
Voor energiegebruik en voor informatievoorziening koppelt thuis mijn 'Systeem' de volgende elementen:Netwerk

  • het 230V-netwerk bestaat uit 3 hoofdgroepen (2 groepen verbruikers + 1 groep voor PV-productie) met ieder een eigen vermogensmeter, zodat een eerlijk beeld van interne productie en intern verbruik mogelijk is. De meter van de netwerkbeheerder meet "aan de buitenkant" de afname en teruglevering van/naar het 230V-grid. Diverse verbruikers hebben nog een eigen meter voor detail-beeld.
  • het LAN als data-infrastructuur gebruikt kabel & Wifi, maar maakt ook gebruik van het 230V-netwerk als extensie naar moeilijker bereikbare posities (m.b.v. Homeplug/Powerline)
  • diverse computers en de data-infrastructuur zorgen dat de functionaliteit en opslag netjes is verdeeld, en dat de info iedereen snel&robuust bereikt
  • het PV-systeem is gekoppeld met het 230V-net en met het LAN
  • het Meteo-systeem levert referentie-informatie voor beoordeling van energie-verbruik, energie-opbrengst en voor de domotica, en is gekoppeld met het LAN.
  • een domotica-computer schakelt een aantal 230V-verbruikers op basis van data, direct lokaal gemeten, van het LAN of van internet.

Het PV-systeem heeft alleen panelen op het platte dak:
uitdaging hoeveel effectieve Wp's je dan kunt plaatsen tegen de laagste kosten!
PV-opstelling-overzicht
Een 'reguliere/conventionele' opstelling geeft beperkte PV-capaciteit, maar met passen en meten en letten op onderlinge schaduwen past meer.
De opdeling van de 18 panelen over 7 omvormers beperkt de onderlinge invloed.
Sinds 2004 stapsgewijs opgebouwd nu met een capaciteit van nominaal 3175Wp => max. 2780VA-output binnen de nominale invertercapaciteit van 3000VA.
De groepen met STECA-omvormers hebben via de STECA-databus & FP4All-PVLogger een directe besturing en uitlezing per omvormer.
Naast een lokale webpagina geeft deze PVLogger een vertoning van totale en gescheiden resultaten via een aparte weblink.
Wordt aangevuld voor registratie en verwerking met 2*Finder-stroomteller & 1*K8055-board & PC-software van Henk Termaat.
De resultaten van die registratie zie je hieronder in de PV-grafieken met actuele dag-opbrengst en eerdere dag-opbrengst.

bovenkant pagina volgende rubriek


PV-Informatie - Meest actueel

PV_grafiek_vandaag

Totaal = totale dagopbrengst voor het hele PV-systeem
Bovenste P / blauwe lijn = 430Wp/Involars, actueel vermogen (Wh) en behaald dagrendement (kWh/kWp)
Onderste P / rode lijn = 2745Wp/STECA's, actueel vermogen (Wh) en behaald dagrendement (kWh/kWp).

bovenkant pagina volgende rubriek


PV-Informatie - Eerder gemeten

PV_grafiek_gister

Totaal = totale dagopbrengst voor het hele PV-systeem
Bovenste P / blauwe lijn = 430Wp/Involars, actueel vermogen (Wh) en behaald dagrendement (kWh/kWp)
Onderste P / rode lijn = 2745Wp/STECA's, actueel vermogen (Wh) en behaald dagrendement (kWh/kWp).

Nog meer historie.

bovenkant pagina volgende rubriek


ws7000-configuratie Weather Underground PWS IOVERIJS70Het meteo-registratiesysteem WS7000 omvat een windmeter, een regenmeter en meerdere thermo-/hygro-meters binnen en buiten.
De uitlezing is draadloos, parallel via 1 display en via 2 PC-interfaces: op die manier 3 onafhankelijke uitlees-mogelijkheden.
De eerste PC-interface is sinds 2003 intern in bedrijf voor continu logging van de data van de meteo-sensoren (met periodieke uitlezing).
Met de tweede PC-interface wordt sinds 2008 online/periodiek een actueel weerplaatje gemaakt (waaruit de snapshot hiernaast, een pagina-grote versie, een actuele samenvatting, een korte datatabel en de grafieken hieronder).
Let op!
De meteo-grafieken tonen neerslag naast actuele waarde mm/meting ook als optellende waarde!
De dunne Temp&RV-lijnen zijn voor de thermo/hygro-meter op 0,5m.
De RV-grafieklijnen zijn gedrempeld op een min. waarde van 15%.
Wegens aanpassen & testen van software & opstelling zijn de registraties en vertoningen niet altijd continu, en soms met 'vreemde waarden & sprongen'.

bovenkant pagina volgende rubriek


Meteo-Informatie - Meest actueel

meteografiek_vandaag


Meteo-Informatie - Eerder gemeten

meteografiek_gisteren

Historische data voor 2014 in tabel-vorm: 1e Halfjaar en 2e Halfjaar

bovenkant pagina


startpagina
Copyright © 2013-2014 T4S